Ιδιώτες

Στο Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Α. Θ. Χατζηθεοδώρου, κάθε φορολογούμενος θα βρει έναν αξιόπιστο συνεργάτη, ο οποίος θα εξασφαλίσει την κάλυψη κάθε φορολογικής υποχρέωσής του, με συνέπεια, επαγγελματισμό και εχεμύθεια. 

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται, εκτός από την πολλαπλή φορολόγηση, από τον εκσυγχρονισμό της Φορολογικής Διοίκησης, με τη στροφή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη διεκπεραίωση -σχεδόν- κάθε φορολογικής συναλλαγής, μέσω του Διαδικτύου και μέσω ειδικών φορολογικών εφαρμογών. Παράλληλα, η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, η μεγάλη συχνότητα αλλαγών και οι αυστηρές ποινές που επισύρουν οι φορολογικές παραβάσεις καθιστούν επιβεβλημένη τη συνεργασία του φορολογούμενου με έναν επαγγελματία του κλάδου.

Στο γραφείο μας, μπορείτε να διεκπεραιώσετε όλο το φάσμα των φορολογικών σας εκκρεμοτήτων, με μια σειρά από υπηρεσίες, όπως:

 • Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3)
 • Υποβολή & Επικαιροποίηση Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας (Ε9)
 • Έκδοση Εκκαθαριστικών (Ε1, Ε2, Ε3, ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
 • Ρυθμίσεις Οφειλών
 • Υποβολή Ηλεκτρονικών Μισθωτηρίων 
 • Υποβολή & Παρακολούθηση Αιτήσεων για τη Λήψη Επιδομάτων (Επίδομα Τέκνων Α21, Επίδομα Θέρμανσης, Κοινωνικό Μέρισμα)
 • Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας
 • Δηλώσεις Ακατάσχετων Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Παροχή Φορολογικών Συμβουλών 

Παράλληλα, στα πλαίσια της συνεχούς αύξησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, παρέχουμε στον πελάτη και μια σειρά από περιφερειακές υπηρεσίες, όπως: 

 • Έκδοση & Ενεργοποίηση Κλειδαρίθμων
 • Εξουσιοδοτήσεις για Διεκπεραίωση Εξωτερικών Υποθέσεων
 • Μετεγγραφές Κατοίκων Εξωτερικού
 • Οργάνωση-Αρχειοθέτηση-Παρακολούθηση Οικογενειακών Προϋπολογισμών
 • Ανάλυση Φορολογικού Προφίλ
 • Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή σε Επιδοτούμενα Προγράμματα Απασχόλησης
 • Υποβολή Αιτήσεων Κοινωνικού Τουρισμού
 • Ηλεκτρονικές Ανανεώσεις Καρτών Ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. (σύντομα) 


 

 

Θέλοντας να εξασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, διατηρούμε την προσωπική επαφή με κάθε πελάτη, αναπτύσσοντας μια πιο στενή συνεργασία, που ξεφεύγει από τα αυστηρά, επαγγελματικά πλαίσια. Για το λόγο αυτό, ενισχύουμε την αμφίδρομη επικοινωνία, φροντίζουμε να παρακολουθούμε το φορολογικό προφίλ κάθε πελάτη και να τον ενημερώνουμε έγκαιρα και υπεύθυνα για κάθε θέμα που τον αφορά. 

Σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε και να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας.

Κωνσταντινουπόλεως 26, Καλαμαριά, Θεσ/νίκη

Τ:  (+30) 2310.445.545

          F:  (+30) 2310.445.543  

M: (+30) 6948.626.545

E:  angeloschat@gmail.com