ΕπιχειρήσειςΗ λογιστική, φορολογική και εργατική πολυνομία, σε συνδυασμό με τη μεγάλη συχνότητα αλλαγών που υφίστανται, καθιστούν απαραίτητη τη συνεργασία κάθε επιτηδευματία με ένα άρτιο, οργανωμένο λογιστήριο. Η υποστήριξη ενός επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικού καθιστά λειτουργική και βιώσιμη κάθε εταιρία και εξασφαλίζει την κάλυψη κάθε υποχρέωσης που απορρέει από το νόμο.

Στο Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Α. Θ. Χατζηθεοδώρου, καλύπτουμε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας:

 • Πλήρης Τήρηση Απλογραφικών & Διπλογραφικών Λογιστικών Βιβλίων για όλους τους τύπους επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες-Ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.)
 • Προετοιμασία, Σύνταξη & Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3, Ε5, Φ010 κ.ά.)
 • Προετοιμασία, Σύνταξη & Υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α. 
 • Τήρηση Μισθοδοσίας & Διεκπεραίωση Εργατικών-Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων (Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κ.ά) 
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως κ.ά.)
 • Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών 
 • Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων
 • Παροχή Φοροτεχνικών Συμβουλών
 • Στατιστική Παρακολούθηση & Αριθμοδεικτική Ανάλυση για Λήψη Ποσοτικών Αποφάσεων
 • Υποβολή Φακέλου για Συμμετοχή σε Επιδοτούμενα-Επιχορηγούμενα Προγράμματα (Ε.Σ.Π.Α., Ο.Α.Ε.Δ. κ.ά.)

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαδικασία έναρξης επιτηδεύματος και σύστασης εταιρίας, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ενεργειών/υπηρεσιών που απαιτούνται  για την έναρξη εργασιών, όπως:

 • Οικονομοτεχνική Μελέτη - Κλαδική Έρευνα - Ανάλυση S.W.O.T.
 • Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
 • Κατάθεση Δικαιολογητικών σε Δ.Ο.Υ.
 • Κατάθεση Δικαιολογητικών σε Γ.ΕΜ.Η. 
 • Εγγραφή σε Επιμελητήρια
 • Διεκπεραίωση Γραφειοκρατικών Διατυπώσεων (Άδειες Λειτουργίας, Σύνταξη Καταστατικών κ.ά.),
 • Στήσιμο (setup) του Λογιστικού Κυκλώματος 

ενώ, αντίστοιχα, φέρουμε εις πέρας και τη διακοπή εργασιών επιτηδευματία/επιχείρησης, προβαίνοντας στις ανάλογες ενέργειες. 

Παράλληλα, μέσω ενός ευρέος δικτύου συνεργατών, με δραστηριοποίηση σε όλους τους συναφείς κλάδους (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ασφαλιστές, τεχνικοί δικτύων, προγραμματιστές κ.ά.), είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την άμεση και υπεύθυνη επίλυση κάθε σχετικού προβλήματος που μπορεί να ανακύψει. 

Τέλος, δίνουμε σημασία στην καινοτομία και στη διαρκή βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Θέλοντας να διαφοροποιηθούμε από αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου, επιδιώκουμε την εξοικονόμηση πόρων για τον πελάτη μας, είτε πρόκειται για πόρους χρηματικούς, είτε για πόρους χρονικούς. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η επιβάρυνση των χαμένων εργατοωρών αποτελεί την πιο υποτιμημένη και κρυφή απειλή για μια εταιρία, αφού δύσκολα γίνεται αντιληπτή και ποσοτικά μετρήσιμη, ούτως ώστε να αποτυπωθεί σε λογιστικούς/μαθηματικούς όρους. Για το λόγο αυτό και προκειμένου ο πελάτης να επικεντρώνεται στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, προκρίνουμε τη χρήση τεχνολογικών μέσων που επιταχύνουν την επικοινωνία και ελαχιστοποιούντο γραφειοκρατικό κόστος.


 

  

Στο Λογιστικό-Φοροτεχνικό Γραφείο Α. Θ. Χατζηθεοδώρου, ο πελάτης βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Σε αυτό το πλαίσιο, χτίζουμε τη συνεργασία μας πάνω στις ανάγκες του, φροντίζοντας να διατηρούμε άμεση προσωπική επαφή, προκειμένου να διευθετούμε άμεσα και εμπρόθεσμα κάθε επαγγελματική του υποχρέωση.  

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο γραφείο μας.

Θα χαρούμε ιδιαιτέρως να γνωριστούμε και να θέσουμε τις βάσεις μιας ειλικρινούς και υγιούς συνεργασίας.

Κωνσταντινουπόλεως 26, Καλαμαριά, Θεσ/νίκη

Τ:  (+30) 2310.445.545

          F:  (+30) 2310.445.543  

M: (+30) 6948.626.545

E:  angeloschat@gmail.com